Sähköisellä hakemuksella voit hakea alle kouluikäiselle lapsellesi päivähoitoa (2 toivetta) tai hakea lapsellesi hoitopaikan vaihtamista.
1. Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kk ennen toivottua hoidon aloituspäivää.
Mikäli ensimmäinen tai toinen hakutoive toteutuu, perhe saa päivähoitopäätöksen n. kuukautta
ennen hoidon tarpeen alkamista.Aloituspäivän ollessa elo-/syyskuussa päätökset lähetetään toukokuussa.
 
Päätökseen kirjautuu toivomanne hoidon aloituspäivä, josta päivästä lähtien alkaa päivähoitolaskutus.
 
Jos kumpikaan hoitopaikkatoiveistanne ei toteudu, palveluohjaaja ottaa yhteyttä ja neuvottelee
kanssanne muista vaihtoehdoista. Samalla on mahdollisuus keskustella aloituspäivämäärästä.
 
2. Mikäli hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai päätoimisen opiskelun aloittamisesta,
hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottopäivästä.
 
Hoitopaikkapäätös lähetetään perheille heti, kun hoitopaikka on sovittu. Laskutus alkaa päätökseen
kirjatusta aloituspäivämäärästä.
 
Käyttäkää hyväksenne "lisätiedot kohtaa" kirjoittamalla siihen hoitoon liittyviä toiveitanne ja
tarpeitanne.
 
Voitte olla yhteydessä palveluohjaajiin, jos haluatte tarkentaa/muuttaa päivähoitohakemuksen tietoja.
 


Close Help